HELSENORGE

Inntaksteam rehabilitering og habilitering

Alle henvisninger til Habiliteringstjenesten for voksne, Ambulant rehabiliteringsteam og døgnenheten blir behandlet i felles inntaksteam.
Fant du det du lette etter?