HELSENORGE

Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark (HAVO)

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. HAVO utreder og behandler pasienter fra 18 år med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet.
Fant du det du lette etter?