HELSENORGE

Føde/gyn, Kirkenes

Enheten er en kombinert føde/ barsel – og gynekologisk enhet med to fødestuer. Vi har ca. 200 fødsler pr. år og selekterer etter nasjonale og regionale seleksjonskriterier fra 2009/2012.

Fant du det du lette etter?