HELSENORGE

Medisinsk avdeling, Kirkenes

Medisinsk avdeling har et tilbud til indremedisinske, hjerte-, lunge-, nyre- og kreftpasienter. På sykehuset er alle poliklinikker og dagbehandling samlokalisert og organisert under medisinsk avdeling. Avdelingen inkluderer også hud-, kreft- og lungeenhet, gastroenterologi, geriatri,  dialyse og generell indremedisin, samt diabetes.

 


Fant du det du lette etter?