HELSENORGE

Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Medisinsk poliklinikk gir tilbud om vurdering, undersøkelse og behandling av nyhenviste medisinske pasienter, samt kontroll og oppfølging. Av medisinsk helsepersonell har vi overleger med ulik grenspesialitet (lungelege, gastroenterolog, kardiolog, nefrolog, revmatolog og hudlege), samt assistentleger og sykepleiere/spesialsykepleiere (diabetessykepleier, lungesykepleier, kreftsykepleier, hjertesykepleier, nyresykepleier). I tillegg har vi ambulerende spesialister fra Hammerfest og Tromsø.

Fant du det du lette etter?