HELSENORGE

Laboratoriet, Kirkenes

Laboratoriet hører til enhet medisinsk biokjemi og blodbank, som har ansvar for prøvetaking og analysering av prøver fra sykehusets inneliggende pasienter og pasienter fra sykehusets poliklinikker. I tillegg analyseres blodprøver fra kommunehelsetjenesten i Øst-Finnmark.

Fant du det du lette etter?