HELSENORGE

Døgnenheten Tana

Døgnenheten i Tana er en allmennpsykiatrisk 7 dagers sengepost for voksne på spesialisthelsetjenestenivå.

Døgnenheten har totalt 10 sengeplasser, med mulighet for behandling/rehabilitering av dagliglivets funksjoner i treningsleilighet som et ledd i prosessen mot utskrivelse til kommunen/primærhelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?