HELSENORGE

Vurderingsteam rus

Vurderingsteamet rus i Finnmarkssykehuset vurderer henvisninger for rusmiddel- og spilleavhengige som trenger utredning / behandling i spesialisthelsetjenesten.
Teamet vurderer også henvisninger til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Fant du det du lette etter?