Avdeling for somatisk helse, Alta

Somatisk avdeling ved klinikk Alta har faste tilbud. I den faste staben inngår sykepleiere, radiograf, jordmor og sekretærer. En stor del av virksomheten utføres av ambulerende spesialister fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Ved behov for hjelpepersonale med spesialkompetanse ambulerer de sammen med spesialisten hit. 

Les mer om Avdeling for somatisk helse, Alta

Avdeling for somatisk helse, Alta

Faste tilbud 

Indremedisin

Fast overlege i indremedisin, Marit Heger. Kompetanse innenfor hjertesykdom og mage-tarm.

Røntgen 

Det tas skjellett- og lungerøntgen på dagtid. Radiografen utfører undersøkelsen radiolog tolker og diagnostiserer røntgenbildene. Røntgen tar også imot øyeblikkelig hjelp-pasienter fra den kommunale legevakta på dagtid.

Alle røntgenhenvisninger sendes fra primærlegen/fastlegen til felles røntgenventeliste for Vest Finnmark. Sekretærene ved Klinikk Alta setter opp til time og sender ut innkallingsbrev. 

Hudlidelser 

Lysbehandling: Det tas imot pasienter hver dag på dagtid. Lysbehandling rekvireres av hudspesialist. Det er et tilbud til pasienter med kroniske hudlidelser.
  • Det tilbys UVA og UVB/ universal og lokalbehandling
  • PUVA – behandling (bad + lys, evt. tabletter + lys )
  • Hudtester – epi test + prikktest
  • Sårbehandling

Dialysebehandling

Foregår i lokalene til avdelingen.

Øyenbunnsfotografering

Kontroller av diabetespasienter i samarbeid med UNN.

Jordmor 

Jordmor er ansatt i 20 % stilling og hun har kontor ved Fødestua. Hun har tilbud til gravide og utfører screening i samarbeid med gynekologene ved Klinikk Hammerfest.

Infusjonsbehandling

til ms-pasienter, hudpasienter, revmatologiske pasienter og mage-/tarmpasienter.

Ernæringsfysiolog

to dager per uke.

Høresentral med audiograf

Hørselsutredning og tilpasning/oppfølging av høreapparater.

Avtalespesialister

Gynekolog - Susanne Woerner

ØNH-Lege

Øre,- nese,- og halslegen er fast ansatt og driver ØNH poliklinikk mandag-fredag. Hun vil etterhvert også operere en del dagkirurgi. 

Ambulerende spesialister

(Spesialister som regelmessig behandler pasienter på et annet behandlingssted enn der de har sitt faste arbeid, kalles ambulerende.)

Kirurger 

Kirugene gjør utredning, behandler og har etterkontroller og oppfølging av pasienter som har vært behandlet kirurgisk på sykehus. Kirurgene har poliklinikk etter behov, og kapasitet. 

Det gjøres gastroskopier og colonskopier, cystoskopier ,sterilisering av menn og  småkirurgiske inngrep som kan gjøres i lokalbedøvelse.

Utvalgte uker i året opereres det også større ting, når narkoseteam er tilstede.

Ortoped

Ortopeden utreder, behandler og har etterkontroll og oppfølging av pasienter som er operert på sykehuset. 
Det gjøres artroskopisk kirurgi i narkose 12 uker i året, som dagkirurgi

Barneleger

Barnelegene utreder, henviser videre og følger opp pasientene som har vært til behandling på sykehuset. Barnelegene har poliklinikk her 5 dager i måneden, og kan utføre ulike allergitester og gjøre spirometri på større barn.

Allergolog

Allergologen følger først og fremst opp pasienter som har en kjent allergisk lidelse. Det gjøres ulike tester som grunnlag for videre medikamentell behandling. Bl.a. annet spirometri.

Allergologen har vanligvis 2 poliklinikkdager i halvåret.

Hudlege

Hudlegen utreder, behandler medikamentelt og kirurgisk og følger opp pasienter som har vært behandlet på UNN. Hudlegen har tett oppfølging av pasienter med kroniske hudlidelse og har poliklinikk her 5-10 dager i måneden. 

Hudlegen har et nært samarbeid med sykepleierne i oppfølging av pasientene som får lysbehandling. De samme sykepleierne er assistent til hudlegen ved småkirurgiske inngrep og utfører ulike hudtester. Epitest og prikktesting.

Nevrolog

Nevrologen utreder og følger opp pasienter som har kroniske lidelser.
Nevrologen kommer fra UNN, og er tilstede ca 6-8 uker i året. 

Nefrolog

Nefrologen følger opp pasienter med kroniske nyrelidelser. Nefrologen har poliklinikk 2 dager i måneden

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Alle henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
78 48 39 00
mandag - fredag 08:00 – 14:30
Telefaks 78 48 39 01 | Avdelingsleder 78 48 39 04
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Spesialistpoliklinikken i Alta
Dr. Kvammes vei 21
9510 Alta
Klinikk Alta
Besøksadresse
Markveien 31(Kart)
9510 Alta
Telefon
Sentralbord klinikk Alta 78 48 39 00

Busstider Alta sentrum

Busstider klinikk Alta

Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

Bybussen går hver halvtime fra kl. 06:00 – hvert kvarter mellom 07:00 og 09:00:
140 Bybuss Alta

Flybussen går fem ganger daglig:
261 Flybuss Alta

Parkering

​Det er parkeringsplass på begge sider av bygningen.

Parkering koster kr. 12 per time mellom 10:00 og 17:00, ellers gratis.

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra klinikk Alta

Praktisk informasjon

Apotek

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Kiosk / butikk / kafé

​Alta sentrum  ligger 100 meter unna, med kjøpesentre og kaféer.

Røyking forbudt

​​Det er et røykeområde i friluft utenfor hovedinngangen.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegesentereti Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Venterom

​Spesialistpoliklinikken har flere gode venterom. Spør personalet om det nærmeste.

Allergiutredning hos hudspesialist, voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-hudspesialist-voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksneAllergiutredning hos hudspesialist, voksne
Allergiutredning hos lungespesialist, voksnehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/allergiutredning-hos-lungespesialist-voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksneAllergiutredning hos lungespesialist, voksne
Arbeids-EKGhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Blodsukkermålinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodsukkermalingBlodsukkermålingBBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermålingBlodsukkermåling
Blodtrykksmålinghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/blodtrykksmalingBlodtrykksmålingBBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmålingBlodtrykksmåling
EKG – Elektrokardiografihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/ekg-elektrokardiografiEKG – ElektrokardiografiEEKGEKGEKGEKG
Fødsel og barselhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/fodsel-og-barselFødsel og barselFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Gastroskopihttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/gastroskopiGastroskopiGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Hemodialysehttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hemodialyseHemodialyseHHemodialyseHemodialyseHemodialyseHemodialyse
Høreapparattilpasninghttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/horeapparattilpasningHøreapparattilpasningHHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasning
Høyt blodtrykkhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/hoyt-blodtrykkHøyt blodtrykkHHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykkHøyt blodtrykk
Slitasje i tommelens rotleddhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/slitasje-i-tommelens-rotleddSlitasje i tommelens rotleddSTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasje
Urinsyregikthttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinsyregiktUrinsyregiktUUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregikt
Urinveisinfeksjonhttps://finnmarkssykehuset.no/behandlinger/urinveisinfeksjonUrinveisinfeksjonUUrinveisinfeksjonUrinveisinfeksjonUrinveisinfeksjonUrinveisinfeksjon

Fødestue, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/fodestue-altaFødestue, AltaFødestua ved klinikk Alta gir tilbud om svangerskapsomsorg, ultralydundersøkelse, fødsler, barselomsrog, følgetjeneste og hjemmebesøk etter fødsel.
Røntgen, Altahttps://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-alta/somatisk-avdeling/rontgen-altaRøntgen, Alta

Fant du det du lette etter?