Somatisk avdeling, Alta

Somatisk avdeling ved klinikk Alta har faste tilbud. I den faste staben inngår sykepleiere, radiograf, jordmor og sekretærer. En stor del av virksomheten utføres av ambulerende spesialister fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Ved behov for hjelpepersonale med spesialkompetanse ambulerer de sammen med spesialisten hit. 

Fant du det du lette etter?