HELSENORGE

Somatisk avdeling, Alta

Somatisk avdeling ved klinikk Alta består av en røntgenenhet, en medisinsk sengepost, en poliklinikk og en fødestue. Les mer om den enkelte enhet nederst på siden.

Fant du det du lette etter?