HELSENORGE

Somatisk sengeenhet, Alta

Sengeenheten behandler pasienter innenfor hovedsakelig medisin, men også innenfor ortopedi, kirurgi, gynekologi og kreftbehandling. Sengeenheten drifter 6 sengeplasser for Alta kommune hvor hovedgruppene er KAD-pasienter og pasienter med behov for lindrende behandling. 

Fant du det du lette etter?