Ambulansetjenesten i Finnmark

Klinikk prehospitale tjenester har ansvar for behandling gitt utenfor eller mellom sykehus og andre behandlingssteder og for transport av pasienter i Finnmark som skal til eller fra behandling. Vi samarbeider med andre tjenester både i Norge og i utlandet.

Les mer om Ambulansetjenesten i Finnmark

Ambulansetjenesten i Finnmark

Klinikksjef prehospitale tjenester Jørgen Nilsen

Klinikksjef Jørgen Nilsen
T 78 42 12 27
Klinikksjefens stab omfatter klinikkrådgiver og fagkonsulent.

Bil- og båtambulanse

Vi har 30 biler fordelt på 17 stasjoner, og en dedikert ambulansebåt stasjonert i Øksfjord.

Bilambulanse Midt-Finnmark


Avdelingsleder Are Nedrejord
M 911 49 562

I Midt-Finnmark har vi ambulansestasjoner i Honningsvåg, Karasjok, Kautokeino, Kjøllefjord, Lakselv og Mehamn.

 

Bilambulanse Vest-Finnmark


Avdelingsleder Richard Hustad
T 78 42 11 30

I Vest-Finnmark har vi ambulansestasjoner i Alta, Hammerfest, Hasvik, Havøysund og Øksfjord. I Havøysund har vi også en ambulansebåt.

Bilambulanse Øst-Finnmark


Avdelingsleder Jan Arne Moen
T 78 97 30 19

I Øst-Finnmark har vi ambulansestasjoner i Berlevåg, Båtsfjord, Kirkenes, Tana, Vadsø og Vardø.


Luftambulansen


Avdelingsleder Stig Aksel Opgård
T 78 43 36 41

Luftambulansen har to baser. En i Kirkenes og en i Alta. I Finnmark er det stasjonert tre ambulansefly, to fly i Alta samt ett fly i Kirkenes på døgnberedskap. Ambulanseflyene er en del av en nasjonal ressurs og de flyene som er stasjonert i Nord-Norge styres, fra AMK UNN og Flykoordineringssentralen underlagt Luftambulansetjenestenes ANS i Tromsø.

AMK Finnmark


Avdelingsleder Agneta Jensen
T 78 97 32 04

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for Finnmark er lokalisert på Kirkenes sykehus. En AMK-operatør er en sykepleier eller ambulansearbeider som har fått spesifikk opplæring i å betjene nødsamtaler. De styrer også hvem som skal utføre og når ambulanseoppdragene skal utføres, og de setter hastegrad på de enkelte oppdrag. De er også de som koordinerer informasjon ved større ulykker slik at riktig helseressurs blir benyttet til rett tid. AMK holder kontakt med politi og brann og evt. frivillige ved større og mindre ulykker hvor flere etater er involvert.

Andre ressurser

Andre ressurser som også kan benyttes i vår tjeneste som ikke er direkte underlagt oss er Sea King helikopter og Redningsskøytene. Disse blir som regel rekvirert av Hovedredningssentralen i nord Norge (HRS) etter anmodning fra AMK.

Ved redningshelikopterbasen på Banak flyplass i Lakselv har Finnmarkssykehuset beredskap med anestesilege. Legen er en del av mannskapet på Sea King redningshelikoptret som Forsvarets 330-skvadron til enhver tid har i beredskap. Redningshelikoptrene gjennomfører luftambulanseoppdrag for helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste. Søk og redning er primæroppgaven, men grensen til ambulanseoppdrag er flytende.


 

Kontaktinformasjon

Telefon
Klinikksjef: T 78 42 12 27
E-post
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Klinikk Prehospitale tjenester
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Fant du det du lette etter?