HELSENORGE

Læring og mestring, Karasjok

Samisk lærings- og mestringssenter (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Samisk LMS skal ivareta samiske pasientens og pårøendes behov for opplæring og mestring. Opplæringstilbudet til samiske pasienter og pårørende er språklig og kulturelt tilrettelagt.

LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.
Fant du det du lette etter?