Læring og mestring, Karasjok

Samisk lærings- og mestringssenter (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Samisk LMS senter skal ivareta samiske pasientens og pårøendes behov for opplæring og mestring. Opplæringstilbudet til samiske pasienter og pårørende er språklig og kulturelt tilrettelagt.

LMS er også en møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, representanter fra bruker- interesseorganisasjoner, helsepersonell og studenter. Her bygges det ny kunnskap sammen.
 
Les mer om Læring og mestring, Karasjok

Læring og mestring, Karasjok

Hvorfor delta på kurs?

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.


Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon!

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.


Oversikt over kurs: Finnmarkssykehuset tilbyr kurs i Karasjok, Hammerfest og Kirkenes. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til de enkelte sykehus.


Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg


Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kontakt

Karasjok Læring- og mestringssenter

Sara Biret Anne Gaup

LMS koordinator

E-post: Sara.Biret.Anne.Gaup@finnmarkssykehuset.no
Telefon: 78 94 76 37 |  91 71 23 52Hvert kurs har egne kontaktpersoner. Kontaktinformasjon ligger under det enkelte kurs.


Se informasjon på våre sider:


Du finner mer informasjon om pasient- og pårørendekurs på disse sidene:


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

LMS koordinator har kontor på Stuorraluohkká 34.

Kursene arrangeres på forskjellige lokalisasjoner - lokalisasjon informasjon ligger under det enkelte kurs.

Telefon
78 94 76 37
E-post
Postadresse

Stuorraluohkká 34

9735 Karasjok

Praktisk informasjon

Trådløst nettverk

​Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for pasienter og besøkende på alle våre behandlingssteder. Ta kontakt med din avdeling for å få oppgitt påkoblingsinformasjon.

Fant du det du lette etter?