HELSENORGE

SANKS nasjonalt team

Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark.
Fant du det du lette etter?