HELSENORGE

TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TSB poliklinikk er et tilbud for voksne med avhengighetsvansker til:

- Rusmidler som alkohol, narkotika, b-preparater og lignende

-Spilleavhengighet

-Andre typer avhengighet

Fant du det du lette etter?