HELSENORGE

Spesialistlegesenteret i Karasjok

Spesialistlegesenteret har faste tilbud og ambulerende spesialister. Senteret tar imot pasienter fra hele Finnmark og de finske grensekommunene, men gir spesielt et tilbud til pasienter med samisk bakgrunn og har samisktalende personell. I den faste staben inngår leger, sykepleiere, audiograf, ergoterapeut, fysioterapeut. Alle merkantile ansatte ved Sámi Klinihkka er underlagt spesialistlegesenteret.

Fant du det du lette etter?