Akutt sarkoidose

Behandlingsprogram

Löfgrens syndrom er en form for Sarkoidose, en systemsykdom av ukjent årsak.