HELSENORGE

Allergisjokk - anafylatisk sjokk

Allergisjokk er en akutt og alvorlig reaksjon som kan oppstå når man blir utsatt for noe man er allergisk mot. De vanligste årsakene til anafylaksi er medikamenter, røntgenkontrastvæsker, fødemidler, eller insektstikk.