Allergisk kontakteksem

Behandlingsprogram

Kontakteksem kan oppstå ved fysisk eller kjemisk skade av huden og ved allergi.