HELSENORGE

Allergisk kontakteksem

Kontakteksem kan oppstå ved fysisk eller kjemisk skade av huden og ved allergi.