HELSENORGE

Allergisk kontakteksem

Kontakteksem kan oppstå ved fysisk eller kjemisk skade på huden og ved allergi.