Astma hos barn og unge

Behandlingsprogram

Astma kjennetegnes ved at det i perioder er vanskelig å puste (pustebesvær). Innsiden av luftveiene er dekket av en slimhinne. Ved astma fører en betennelsesreaksjon til hevelse i slimhinnen og det dannes et seigt slim. Den glatte muskulaturen i lungene trekker seg sammen og luftveiene blir trange. Dette gjør at det blir tungt å puste.

Les mer om Astma hos barn
Informasjon fra helsenorge.no

Astma hos barn

Astma kjennetegnes av periodevis tetthet i brystet og pustevansker. Dagens astmabehandling forebygger forverring og gir god symptomlindring.

Mange barn har astma. Astma er en betennelse i luftveiene som kan gjøre det tungt å puste. Luftveiene (bronkiene) hovner opp og slimdannelsen øker. Dette kan komme ganske brått (astmaanfall) eller gi tetthet i brystet over lang tid. Det kan også arte seg som langvarig hoste.

Akkurat som allergier kan astma utløses av støv i luften. Andre astmautløsende faktorer kan være luftveisinfeksjoner, tobakksrøyk, luftforurensning, kald luft, trening, midd, pollen eller pelshår.

Symptomer på astma

Astmasymptomer varierer fra barn til barn. Hos noen barn kan hoste være det eneste symptomet, og hosten er ofte verst om natten og tidlig om morgenen.

Andre symptomer kan være:

  • piping
  • surkling
  • pusteproblemer
  • tetthet i brystet

Barn med mild astma opplever vanligvis hoste og piping en gang imellom, mens barn med mer alvorlig astma har oftere symptomer og kan ha fravær fra skolen.

Barn under fem eller seks år kan ha problemer med piping og hoste, uten at dette skyldes astma. For eksempel kan spedbarn og småbarn bli tett i brystet når de er forkjølet. Derfor kan det noen ganger være vanskelig å vite om det er astma eller bronkitt som er årsaken.

Symptomer på alvorlig astmaanfall

Noen barn kan få alvorlige astmaanfall. Symptomene på anfallene kan være:

  • pustevansker
  • rask puls
  • problemer med å snakke
  • barnet kan virke forvirret
  • barnet kan ha en blålig farge på leppene eller fingerneglene

Får barnet ditt noen av disse symptomene, er det nødvendig med akutt behandling og du bør ringe 113. Er du usikker på hvor alvorlig anfallet er, kan du ringe legevakten.

Slik stilles diagnosen 

Det finnes ikke én spesifikk test som kan fastslå om barnet har astma. Før en diagnose eventuelt settes, vurderer leger barnets symptomer, lungekapasitet og arvelige faktorer (astma kan være arvelig).

Det kan også gjøres tester for å utelukke andre årsaker til symptomene. Mistenker legen at et barn har astma, vil de kunne forskrive astmamedisin for å se om det hjelper. Etterpå følges barnet opp regelmessig for å være sikker på at behandlingen er riktig.

Les mer om Astma hos barn (helsenorge.no)