HELSENORGE
Cristabiopsi

Benmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve

Benmargsprøve er en vevsprøve som tas fra hoftekammen (crista) med et spesialinstrument. Prosedyren utføres i lokalbedøvelse. Beinmargsmaterialet blir sendt til Klinisk patologisk laboratorium på UNN-Tromsø for undersøkelse. Prøven viser hvordan blodproduksjonen er, og om det eventuelt er tegn på sykdom i beinmargen.