HELSENORGE
Cellegiftbehandling i blæren

Blærekreft - Mitomycin­behandling | Hammerfest

Mitomycin er en type cellegift som brukes ved ulike typer kreftformer. Siden legemiddelet gis direkte inn i blæren vil det ikke ha de bivirkningene som ellers er knyttet til cellegiftbehandling, som for eksempel håravfall og kvalme.