HELSENORGE

Brannskade - hudtransplantasjon

Den vanligste formen for operasjoner ved brannskader er hudtransplantasjoner.