HELSENORGE

Brannskade - mottak og akuttbehandling

Alvorlige brannskader kan være livstruende og behøver rask og høyspesialisert behandling.