HELSENORGE

Brannskade - sårstell

Stell og rengjøring av sår hos brannskadde er viktig for å redusere faren for infeksjoner.