HELSENORGE

Celleprøve (cytologisk punksjon)

En celleprøve blir tatt for å undersøke hvilken type svulst du har.