Cøliakibehandling med glutenfri kost

Cirka 1-2 prosent av den norske befolkning har cøliaki. Sykdommen har blitt mer vanlig, og helsevesenet har blitt flinkere til å stille diagnosen. Cøliaki er en immun sykdom som skyldes overfølsomhet for proteinet gluten. Glutenfri kost er den eneste behandling av cøliaki.  Behandlingen er livslang når diagnosen er stilt.