HELSENORGE

EKG – Elektrokardiografi

EKG er en metode vi bruker for å registrere den elektriske aktiviteten i hjertet.