HELSENORGE

Endoskopisk undersøkelse av øvre luftveier

Endoskopisk undersøkelse av de øvre luftveiene vil vise om det er noe galt i halsen eller svelget. Vi kan se og undersøke øvre del av nesesvelget, bak i halsen og dypt nede i svelget der hvor strupen sitter. Dersom vi finner noe galt vil vi ofte ta en vevsprøve fra dette området. Undersøkelsen blir ofte tatt opp på video.