HELSENORGE

Enkel luktetest (screening)

Enkel luktetest er en test hvor vi kan screene dine evner til å kjenne lukt. Denne testen brukes på de pasienter som skal neseopereres, som angir at det har redusert luktesans.