HELSENORGE

Enkel luktetest (screening)

Ved enkel luktetest screener vi dine evner til å kjenne lukt. Testen er for pasienter med redusert luktesans, som skal neseopereres.