HELSENORGE

Fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Ved gallestein eller annen sykdom i galleblæra kan det bli nødvendig å fjerne galleblæra.