HELSENORGE

Foto av øyebunnen

Foto av øyebunnen (fundusfoto) gir oss et bilde av den største delen av øyets netthinne, inkludert skarpsynsområdet (makula) og synsnerve. Vi gjør undersøkelsen for å lete etter endringer i øyebunnen, endringer som uten behandling kan forverre synet. De fleste som går til jevnlig kontroll er diabetespasienter.