HELSENORGE

Graviditet - Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk innebærer å stille en diagnose på fosteret før fødselen. Vi kan bruke ultralydundersøkelser, genetiske undersøkelser av celler i fostervannet eller fra morkaken, og blodprøver av mor.
Innledning

Pasienter ved Finnmarkssykehuset får tilbud om denne behandlingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN. 

Utføres hos Universitetssykehuset Nord-Norge
Les mer om Fosterdiagnostikk - Tromsø
Utføres hos Universitetssykehuset Nord-Norge

Fosterdiagnostikk - Tromsø

Fosterdiagnostikk er å stille en diagnose på foster før det er født. Man kan bruke genetiske undersøkelser av celler i fostervann eller fra morkaken, og blodprøver av mor. Diagnostikken er regulert ved Bioteknologiloven. 

Denne undersøkelsen gjennomføres kun ved UNN Tromsø. Vi kan foreløpig ikke tilby morkakeprøve.

Metodene som brukes deles i ikke-invasive metoder og invasive metoder. Diagnostikken er regulert av Bioteknologiloven.

Veiledning om fosterdiagnostikk og NIPT (ikke-invasiv prenatal test)

 
 1. Før

  Hvis du skal til fostervannsprøve er det fint om du tar med prøvesvar på din blodtype hvis du har et skriftlig notat på dette (f.eks. helsekort fra tidligere svangerskap).

 2. Under

  Prøvene og undersøkelsen utføres på fostermedisinske avdelinger av fostermedisinere og jordmødre. Metodene som brukes deles i ikke-invasive metoder og invasive metoder.

  For noen vil det være grunn til å ta undersøkelser som krever invasive metoder.

   

  Metoder uten inngrep (ikke-invasive metoder)
  Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling

  Utføres mellom uke 11 og 14 i svangerskapet. Alle fostre har da en liten væskebrem under huden i nakken som kalles for nakketranslusens ("nuchal translucency"). Er hevelsen i nakken økt, er det økt risiko for kromosomsykdom hos fosteret, f.eks. Downs syndrom (trisomi 21). Økt hevelse kan også ses ved andre tilstander som for eksempel hjertefeil, men fosteret kan også være helt friskt.

  Blodprøver av mor

  Blodprøve der man ser etter spesielle markører i blodet for å gi en risikovurdering av om fosteret kan ha koromosomsykdom. Testen utføres vanligvis i svangerskapsuke 8-13.

  Kombinasjonen av tidlig ultralyd og blodprøver av mor (duotest) øker muligheten for å oppdage sykdomstegn. Ikke-invasive metoder medfører ingen risiko for mor eller foster.

   

  Fostervannsprøve

  Fostervannsprøve utføres etter fullgåtte 15 svangerskapsuker med ultralydveiledet innstikk gjennom mors mage og uttrekk av fostervann. Hvilke analyser som utføres på materialet er avhengig av henvisningsårsaken og en total riskovurdering.

  Fostervannsprøve kan medføre en viss risiko for mor eller foster.

 3. Etter

  Ved fostervannsprøve vil avdeling for medisinsk genetikk analysere prøvene og formidle resultatet fra prøvene til deg, din lege eller jordmor og avdelingen der prøvene er utført. Du vil innkalles til samtale når svarene fra undersøkelsen er klare.

Gå til Fosterdiagnostikk Universitetssykehuset Nord-NorgeFør

Under

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?