Helsenorge

Graviditet - Morkakeprøve

Ved en morkakeprøve tar vi celler fra morkaken for å se om fosteret har en kromosomforandring eller genetisk sykdom.


Pasienter ved Finnmarkssykehuset får tilbud om denne behandlingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.