Graviditet - Morkakeprøve

Morkakeprøve er en analyse av celler fra morkaken kan gi svar på om fosteret har en kromosomsykdom, for eksempel Downs syndrom. Cellene kan også analyseres for å finne noen andre sykdommer hos fosteret.


Pasienter ved Finnmarkssykehuset får tilbud om denne behandlingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.