HELSENORGE

Hofteleddsdysplasi - fysioterapi

Kontakt med fysioterapeut er en del av oppfølgingen av barn som behandles for hofteleddsdysplasi. Fysioterapeutens oppgave er å gi informasjon, veiledning, tilrettelegge for bevegelsesutvikling, gi praktiske tips og å trygge foreldrene på at barnet får et best mulig behandlingsforløp.