Hudkreft

Behandlingsprogram

Hudkreft er en samlebetegnelse og omfatter flere undergrupper. Denne informasjonen omtaler de vanligste formene for hudkreft; Basalcellekreft og plateepitelkreft. Føflekkreft er også en type hudkreft, men omtales separat.

Les mer om Hudkreft - symptomer og behandling av hudkreft
Informasjon fra helsenorge.no

Hudkreft - symptomer og behandling av hudkreft

Basalcellekreft er den vanligste og minst alvorlige hudkreftformen. Som ved plateepitelkreft oppstår den i overhuden.

Symptomer på hudkreft

De vanligste symptomene på basalcelle– og plateepitelkreft er:

  • sår i huden som blør lett og ikke gror
  • rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag
  • misfargede knuter i huden som vokser
  • eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt

Disse symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Kreftforeningens råd er at dersom symptomene varer over tre uker bør du kontakte lege. Disse hudkrefttypene betegnes som ikke-melanom hudkreft.

Melanom, som også kalles føflekkreft, er den mest alvorlige formen for hudkreft og omtales for seg.

Les mer om Hudkreft (helsenorge.no)