HELSENORGE

Insisjon av blærehalsen ved vannlatingsproblemer

Dersom du har fått påvist en trang eller stiv overgang mellom urinblæren og prostata, kan dette gi redusert avløp fra urinblæren og vannlatingsplager.