HELSENORGE

Insisjon av blærehalsen ved vannlatingsproblemer

Dersom du har fått påvist en trang eller stiv overgang mellom urinblæren og prostata, kan dette gi redusert avløp fra urinblæren og vannlatingsplager. En operasjon vil kunne bedre problemene.