HELSENORGE

Intraviteral injeksjon (IVI)

Intravitreal injeksjon (IVI) er en sprøyte med en liten dose legemiddel, som settes direkte i øyet.