HELSENORGE

Kirurgiske inngrep i huden

I forbindelse med undersøkelse og behandling kan det være aktuelt med kirurgisk fjerning eller prøvetaking for å avklare diagnosen. Det skjer ved en liten operasjon der et hudområde blir fjernet. Fjerning gjøres i lokalbedøvelse.