HELSENORGE

Kreatinin clerance

Kratinin Clearance er en nyrefunksjonstest.