HELSENORGE

Lårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelser

Pasienter som er operert for lårhals- eller lårbensbrudd, bør komme i gang med opptrening allerede  dagen etter operasjonen.