HELSENORGE

Lårhalsbrudd/lårbensbrudd - øvelser

Opptreningen starter dagen etter operasjonen.