Leddundersøkelse, ømme og hovne ledd

Hovne og ømme ledd kan være symptom på revmatisk sykdom.
Lege eller sykepleier undersøker de aktuelle ledd med hensyn på ømhet, hevelse og smerte.