Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret

Manometri og pH (utan/med impedans)
Medisinsk poliklinikk, Hammerfest

Dette er ei funksjonsmåling av spiserøyret.


Innleiing

Trykkmålinga gir informasjon om korleis muskulaturen oppfører seg, og korleis væske/fast føde passerer spiserøyret.

Refluks (tilbakestrømming) kallar vi det når væske og gass frå magesekken kjem opp i spiserøyret. Graden er varierande, men for mykje væske til spiserøyret kan irritere/stimulere slimhinna og gi deg symptoma dine. Vi undersøker grad av refluks til spiserøyret i 24 timar. Då væske lek opp i spiserøyret berre i korte periodar, er det nødvendig at du går med utstyret eit heilt døgn.


Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Faste

Det er viktig at du ikkje et fast føde, drikk eller røyker minst 4 timar før undersøkinga.

Medisinar

  • Viss ikkje anna står i innkallingsbrevet skal du stoppe all syrehemmande medisin 7 dagar før undersøkinga. Dette gjeld medisinar som for eksempel Ranitidin og Somac.
  • 12  timar før undersøkinga skal du stoppe med syrenøytraliserande medisinar, for eksempel Link.
  • 24 timar før, stopp medisin som høyrer til gruppene kalsium antagonistar og nitrat, for eksempel Cardizem og Monoket.
  • 12 timar før undersøkinga, stopp medisin av typen benzodiazepin, for eksempel Vival.

Viktig

Snakk med fastlegen din viss du lurer på om dette er medisinar du bruker, og om det er greitt å midlertidig stoppe dei.


2. Under

På sjukehuset går vi først gjennom eit spørjeskjema.

Trykk

Undersøkinga tar 20-30 minutt. Du får lokalbedøving med gel i nasebor. Kateteret (4 mm i diameter) blir ført gjennom nase, svelg, spiserøyret og ned i magesekken. Du ligg først på side/rygg. Du får vatn/saft (evt. litt brød eller liknande) i munnen som du skal svelgje på kommando. Svelg minst mogleg utanom kommando. Ofte gjentek vi alt i sittande stilling.

Refluks-undersøking

Eit tynt kateter i plastikk (1,5 mm i diameter) blir ført gjennom nase, svelg, spiserøyret og ned i magesekken. Kateteret sender data til ein berbar opptakar, kor alle data blir lagra og vi les av seinare.

24 timar med kateter

Det tynne kateteret i svelget ditt vil du akseptere raskt. Det viser seg at vi får mest ut av undersøkinga viss du er i vanleg aktivitet og utfører dine daglege gjeremål heime og/eller på jobb. Helst vil vi at du går tilbake på jobb, evt. gjer forfallande arbeid inne eller utearbeid.

Ikkje bruk syrehemmande/nøytraliserande midlar eller alkohol i løpet av undersøkinga, viss ikkje anna blir sagt.

Du kan ete og drikke som vanleg, men utanom måltida skal du ikkje drikke sure drikker, mineralvatn eller ete appelsinar.

Trykk på knappen og fyll ut skjema

Viss du får dine typiske symptom, må du trykke på knappen på apparatet. Skriv også ned klokkeslettet for hendinga i skjemaet du får med deg. Dette er svært viktig for tolkinga av resultatet.

Hugs også å trykke på knappen og notere klokkeslett for start og slutt av måltid, i tillegg til klokkesletta for kvile (liggande stilling) og søvn. Dette noterer du i skjemaet.

Viss det er noko du lurer på det døgnet du går med kateteret, kontakt oss på telefon.


3. Etter

Du må kome tilbake neste dag, etter ca 24 timar, med opptakaren og skjemaet. Resultatet av undersøkinga og kva vi anbefaler, blir sendt fastlege/tilvisande lege.


Kontaktinformasjon

Medisinsk poliklinikk, Hammerfest
Telefon
78 42 14 30
måndag - fredag 08:30 – 10:00 og 12:00 – 14:00
Postadresse
Finnmarkssykehuset
Medisinsk poliklinikk
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest
Hammerfest sykehus
Besøksadresse
Sykehusveien 35(Kart)
9601 Hammerfest
Besøkstider
måndag - fredag 06 – 22
laurdag - sundag 07:30 – 22
Akuttmottaket er døgnåpent
Telefon
78 42 10 00

Busstider Hammerfest sentrum

Busstider Hammerfest sykehus

Det går minibuss mellom hovedinngangen på sykehuset og hurtigbåtkaia i Hammerfest sentrum som korresponderer med VargsundXpressen til og fra Alta mandag til fredag.
Ankomst Hammerfest sykehus ca. 08:40
Avgang fra sykehuset kl. 16:15

 Busstoppet Fuglenes veikryss ligger 300 meter fra sykehuset.

130 Bybuss Hammerfest (Gjelder ikke 20/6 - 20/8)130 Bybuss Hammerfest (Sommerperiode 20/6 - 20/8)132 Ringrute Strømsnes - Hammerfest - Forsøl

Båtruter i Hammerfest sentrum

Parkering ved Hammerfest sykehus

All parkering på sykehusområdet skal foregå på oppmerkede og skiltede plasser.

Pris kr. 18,- per døgn – Takstgruppe 8802

NB!
Fra 1. juli 2017 øker parkeringsavgiften til kr. 25,- per døgn.


Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Hammerfest sykehus

Praktisk informasjon

Kafeteria

 

Du finner kafeteriaen i sykehuset i første etasje mot sørvest. Her kan du nyte byens fineste utsikt over Sørøysundet mens du nyter en kopp kaffe, en vaffel eller en full middag. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen selv om du ikke kjøper noe å spise eller drikke også.

Kafeteriaen er alltid åpen.

Matservering

Hverdager
08:00 – 13:30

Lørdager, søndager og helligdager
11:45 – 12:30 

Kapellet – det stille rom

 

Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte. Du er velkommen hit, det er alltid åpent. Her kan du finne ro til ettertanke. Du kan tenne lys, lese og be. Kapellet har et godt piano og en cd-spiller. I rommet utenfor finnes aktuell litteratur, salmebøker og bibler.

Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Kapellet ligger på grunnplanet i sykehuset, til venstre når du har passert kafeteriaen. Følg skiltene.

Kiosk

Narvesen har kioskutsalg i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt alle vanlige kioskvarer, samt forskjellige nødvendighetsartikler som du kan få bruk for på sykehuset, som tannbørster, undertøy og toalettartikler – og selvfølgelig lesestoff av alle slag. 

Åpningstider

mandag – fredag
07:30 – 20:00
lørdag
10:00 – 17:00
søndag
11:00 – 17:00

Oversiktskart

 

Pasientverter

Pasientvertordningen ved Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og frivillighetssentralen i Hammerfest.

Pasientvertene er resepsjonens «forlengede arm» ute på gulvet i hovedvestibylen. De hjelper pasienter og besøkende med å finne fram  til poliklinikker og andre behandlingssteder ved Hammerfest sykehus, og følger dem som ønsker det dit de skal. Pasientvertene kan også bistå med få tak i rullestol og å trille dem som trenger det.

Du finner pasientvertene ved «basestasjonen» deres i hovedvestibylen og ellers rundt omkring på sykehuset. Pasientvertene er lette å kjenne igjen i marineblå uniformer, og de går alltid med navneskilt. Pasientvertene kan nås på telefon 904 12 756

Prestetjenesten

 

Hammerfest sykehus har egen prest. Prestetjenesten er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte. Sykehuspresten heter Karen Lorentzen. Sykehuset har også avtale med byens prester.  De kan tilkalles til tjenester som ikke kan vente, når sykehuspresten ikke er til stede.

Samtale

Sykdom og usikkerhet omkring helse og egen framtid berører dype og grunnleggende livsverdier i oss. Det er ikke en forutsetning at man deler kirkens tro for å få et møte med presten. Utgangspunktet for en samtale kan være når du trenger noen som kan lytte, når du er i en vanskelig livssituasjon, når du vil dele spørsmål som ligger deg på hjertet. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det.
Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Sykehuspresten kan kontaktes på telefon 78 42 12 88 / 911 82 776

Mer om sykehuspresten

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu på hjørnet øst for hovedinngangen til sykehuset.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk. For å sikre at tolken er tilgjengelig, bør vi forhåndsbestille tilgang til tolken, og det er derfor fint om du gir oss beskjed. Forhåndsavtale om tolking kan gjøres direkte med vår tolk på tlf. 915 98 117 (ukedager 07.30-15.00), eller ved å ringe dit du har timeavtale.

Dette gjelder også pasienter som har timeavtale på dagtid ved Spesialistpoliklinikken i Alta eller Spesialistlegekontoret i Karasjok. Tolking vil der foregå på videkonferanse (Skype).

Tolken ved Hammerfest sykehus er også tilgjengelig for tilstedetolking for pasienter som er innlagt på sykehuset.

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom for pasienter og pårørende

 
Innerst i kafeteriaen finner du et venterom med behagelige stoler, der du kan hvile og slappe av mens du venter på behandling, undersøkelse eller hjemtransport.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.