Manometri og pH (utan/med impedans) / Medisinsk poliklinikk, Kirkenes

Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret ved Kirkenes sykehus

Dette er ei funksjonsmåling av spiserøyret.


Ventetider

Innleiing

Trykkmålinga gir informasjon om korleis muskulaturen oppfører seg, og korleis væske/fast føde passerer spiserøyret.

Refluks (tilbakestrømming) kallar vi det når væske og gass frå magesekken kjem opp i spiserøyret. Graden er varierande, men for mykje væske til spiserøyret kan irritere/stimulere slimhinna og gi deg symptoma dine. Vi undersøker grad av refluks til spiserøyret i 24 timar. Då væske lek opp i spiserøyret berre i korte periodar, er det nødvendig at du går med utstyret eit heilt døgn.


Før

Faste

Det er viktig at du ikkje et fast føde, drikk eller røyker minst 4 timar før undersøkinga.

Medisinar

  • Viss ikkje anna står i innkallingsbrevet skal du stoppe all syrehemmande medisin 7 dagar før undersøkinga. Dette gjeld medisinar som for eksempel Ranitidin og Somac.
  • 12  timar før undersøkinga skal du stoppe med syrenøytraliserande medisinar, for eksempel Link.
  • 24 timar før, stopp medisin som høyrer til gruppene kalsium antagonistar og nitrat, for eksempel Cardizem og Monoket.
  • 12 timar før undersøkinga, stopp medisin av typen benzodiazepin, for eksempel Vival.

Viktig

Snakk med fastlegen din viss du lurer på om dette er medisinar du bruker, og om det er greitt å midlertidig stoppe dei.


Under

På sjukehuset går vi først gjennom eit spørjeskjema.

Trykk

Undersøkinga tar 20-30 minutt. Du får lokalbedøving med gel i nasebor. Kateteret blir ført gjennom nase, svelg, spiserøyret og ned i magesekken. Du ligg først på side/rygg. Du får vatn/saft (evt. litt brød eller liknande) i munnen som du skal svelgje på kommando. Svelg minst mogleg utanom kommando. Ofte gjentek vi alt i sittande stilling.

Refluks-undersøking

Eit tynt kateter i plastikk blir ført gjennom nase, svelg, spiserøyret og ned i magesekken. Kateteret sender data til ein berbar opptakar, kor alle data blir lagra og vi les av seinare.

24 timar med kateter

Det tynne kateteret i svelget ditt vil du akseptere raskt. Det viser seg at vi får mest ut av undersøkinga viss du er i vanleg aktivitet og utfører dine daglege gjeremål heime og/eller på jobb. Helst vil vi at du går tilbake på jobb, evt. gjer forfallande arbeid inne eller utearbeid.

Ikkje bruk syrehemmande/nøytraliserande midlar eller alkohol i løpet av undersøkinga, viss ikkje anna blir sagt.

Du kan ete og drikke som vanleg, men utanom måltida skal du ikkje drikke sure drikker, mineralvatn eller ete appelsinar.

Trykk på knappen og fyll ut skjema

Viss du får dine typiske symptom, må du trykke på knappen på apparatet. Skriv også ned klokkeslettet for hendinga i skjemaet du får med deg. Dette er svært viktig for tolkinga av resultatet.

Hugs også å trykke på knappen og notere klokkeslett for start og slutt av måltid, i tillegg til klokkesletta for kvile (liggande stilling) og søvn. Dette noterer du i skjemaet.

Viss det er noko du lurer på det døgnet du går med kateteret, kontakt oss på telefon.


Etter

Du må kome tilbake neste dag, etter ca 24 timar, med opptakaren og skjemaet. Resultatet av undersøkinga og kva vi anbefaler, blir sendt fastlege/tilvisande lege.


Kontaktinformasjon

Busstider Kirkenes sentrum

Busstider Kirkenes sykehus

Parkering

​Kirkenes sykehus har 205 parkeringsplasser til besøkende og ansatte. 5 av disse er HC parkering nær hovedinngangen og ved akuttmottaket. Parkeringsplassene finner du med en gang du kjører inn til sykehuset, før hovedinngangen. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus

Praktisk informasjon

Apotek

​Det finnes to apotek i Kirkenes, ett i AMFI Kirkenes og ett i Kirkenes Handelspark.

Covid-19: informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

​Sykehusene og klinikkene har innført adgangskontroll, besøksrestriksjoner og egen informasjon til deg som pasient.​

Les mer på våre beredskapssider


Kiosk / kafé

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag

Livssynsnøytralt seremonirom

I første etasje, nede ved personalinngangen, finner du sykehusets livssynsnøytrale seremonirom. Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte, uavhengig av tro eller livssyn. Her er du alltid velkommen til å finne ro til ettertanke. Åpent for alle. Oversiktskart

 


Presteberedskap

Bakvaktsordning – tilkalling av prest

Prestetjenesten i Sør-Varanger har en bakvaktsordning hvor ansatte på Kirkenes sykehus kan ringe prest i tilfelle pasienter eller pårørende ønsker å komme i kontakt med de.   

Eksempler på hva prestetjenesten kan tilby:

  • Sjelesorg og samtale
  • Nattverd
  • Dåp
  • I tillegg til egne liturgier/bønner ved livets slutt.

Det gjøres avtale med presten på telefon om hvor og når vedkommende skal komme. Som et utgangspunkt vil vi komme til sykehuset så raskt det praktisk lar seg gjøre. Uoppsettelige tjenester vil alltid ha høy prioritert.

Telefonnummeret som skal benyttes:

78 97 75 70 (menighetskontoret og kan benyttes i arbeidstida - kl 09.00-15.00)

41 37 42 34 (direkte til prest) 


Resepsjon

Informasjonsskranken er til høyre når du kommer inn hovedinngangen.

Åpningstider i skranken

Mandag - torsdag:
07:30 – 16:00

Fredag:

07.30 - 15.30

Røyking forbudt

Det er røyking forbudt på hele området, bort sett fra ved oppmerkede plasser. 

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom

​Det er mange gode venteområder på sykehuset. Spør personalet om det nærmeste.

Fant du det du lette etter?