Malaria

Behandlingsprogram

Malaria er en potensiell dødelig parasittinfeksjon som overføres fra menneske til menneske med mygg. Alle som kommer hjem med feber fra områder der malaria finnes, bør undersøkes for om de kan ha malaria hvis ingen annen god forklaring kan påvises. Ubehandlet malaria kan gjøre deg alvorlig syk.

Les mer om Malaria
Informasjon fra helsenorge.no

Malaria

Malaria er en farlig sykdom som spres ved myggstikk. Den er vanlig i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika. Du kan forhindre sykdommen ved å unngå myggstikk og ved å ta malariatabletter.

Malaria skyldes en liten parasitt. En parasitt er en bitte liten organisme som kan overføres til mennesker via myggstikk fra malariamygg. Ubehandlet malaria kan gjøre deg alvorlig syk.

Symptomer på malaria

Dersom du får malaria, kan det kjennes ut som om du har influensa. Det vanligste symptomet er feber. Du kan også få hodepine, muskelsmerter, oppkast eller diaré.

Hvis du ikke behandles raskt nok, kan du utvikle hjernemalaria og bli forvirret (delir). Alvorlig malaria kan gi krampeanfall, besvimelse eller koma. Det kan gå fra noen dager til flere måneder etter smitte før du blir syk.

Les mer om Malaria (helsenorge.no)