HELSENORGE

Nerve i klem ved albuen - operasjon

Det finnes tre større nerver i området rundt albuen; radialis-, medianus- og ulnaris-nerven. Ved klem kan disse gi ulike typer av plager, blant annet dovenhet og/eller stikninger, smerter og muskelsvakhet i armen og hånden.