Non-invasiv ventilasjon

Non-invasiv ventilasjon er langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) tilsluttet maske.