HELSENORGE

Øvelser etter hofteproteseoperasjon, bakre tilgang

Den første tiden etter operasjonen må du være forsiktig med noen bevegelser i hofteleddet.