HELSENORGE

Øyeundersøkelse - barn

Øyeundersøkelse består som regel av flere forskjellige undersøkelser for å finne ut om barnet har en øyesykdom, eller for å kontrollere sykdommen og synet. Vi undersøker også om barnet trenger synshjelpemidler eller om de hjelpemidlene barnet allerede har fungerer godt.