HELSENORGE

Pedagogisk terapi

Pedagogisk terapi er en forståelse og et verktøy for å arbeide med barn som har emosjonelle lærevansker.