HELSENORGE
Døgnenheten Tana

Psykisk helsevern – døgnbehandling ved Tana helsesenter

Døgnbehandling (innleggelse) kan brukes i perioder med behov for kontinuerlig oppfølging. Døgnbehandling er som poliklinisk behandling (behandling uten innleggelse), men den er mer intensiv, med mer omfattende og konsentrerte hjelpetiltak. Målet er å gi deg kontroll over symptomene så raskt som mulig.

 

Før

Innleggelse til døgnbehandling hos oss skjer i hovedsak på to måter:

Planlagt innleggelse

Fastlegen eller poliklinikken søker om innleggelse på vegne av deg. Du kan bli innkalt til et formøte der vi sammen går gjennom hva slags behandling som er mest hensiktsmessig. 

Du vil også få den praktiske informasjonen du trenger for å forberede deg til oppholdet. 

Øyeblikkelig hjelp

Ved alvorlige symptomer som kommer plutselig kan det være aktuelt med akutt innleggelse. Det er fastlegen, legevakt eller poliklinisk behandler som vurderer om det er behov for innleggelse. Den endelige avgjørelsen skjer på sykehuset. 

Rusfri institusjon

Vi er en rusfri institusjon, og ved innleggelse må du skrive under på at du skal holde deg rusfri under oppholdet hos oss. Du kan også bli bedt om å avgi urinprøver for å vise at du er rusfri underveis.

Frivillighet og tvang

Vi er en institusjon som tilbyr kun frivillig behandling. I noen tilfeller kan pasienter bli så syke at de trenger tvangsbehandling. Det skjer kun på institusjoner som er godkjent for det, for eksempel Åsgård i Tromsø. Da kan pasienten henvises dit. Det er strenge regler for når dette kan skje, og det reguleres av Lov om psykisk helsevern.

Under

Behandlingen som blir tilbudt ved en psykiatrisk døgnpost er stort sett den samme som ved poliklinisk behandling (behandling uten innleggelse). Målet er å få kontroll over symptomene dine så raskt som mulig. 

Fordeler ved behandling i en psykiatrisk døgnpost:

  • Behandlingen kan være mer intensiv enn ved poliklinisk behandling
  • Du får oppfølging hele døgnet
  • Du får trygge rammer rundt deg i en krevende fase av livet

Hvor lenge varer behandlingen?

Hvor lenge du har behov for døgnbehandling blir fortløpende diskutert mellom ansvarlig behandler og deg. Det bør være et mål at du og din behandler er enige.

Ved frivillig innleggelse kan du selv velge å skrive deg ut. 

For å skape forutsigbarhet bør prognose for utskrivingsdato settes i god tid, og heller endres senere.

Etter

Hva slags oppfølging du trenger er avhengig hvor alvorlige symptomer du har. Noen trenger tett oppfølging og behandling i poliklinikk. Andre har fått så god kontroll over symptomene at de kan få nødvendig hjelp hos fastlegen. I løpet av døgnbehandlingen blir det bestemt hva slags oppfølging du trenger videre. 

Det kan være aktuelt å få videre oppfølging fra den kommunale helsetjenesten i din hjemkommune.

Kontaktinformasjon

Busstider Tana helsesenter

Holdeplass Tana bru bussterminal ligger i Tana bru sentrum, 650 meter fra helsesenteret.​

Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Kantine

​Det finnes kantine på Tana helsesenter med åpningstid 10:30 – 13:00 på alle hverdager.

Kiosk / butikk

​Helsesenteret ligger 600 meter fra Tana Bru, der det finnes kiosk og butikk.

Røyking forbudt

​Det er røyking forbudt inne på klinikken og ute ved inngangsdører og i nærheten av bygningen.

Fant du det du lette etter?