HELSENORGE
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Psykososial oppfølging ved kronisk somatisk sykdom hos barn og unge ved Hammerfest sykehus

Den medisinske oppfølgingen av barn og ungdom med kroniske sykdommer handler ikke bare om å behandle symptomer, men også om å sikre barnet optimal vekst og utvikling. Barn med kronisk sykdom har økt risiko for å utvikle psykiske tilleggsvansker som angst, depresjon og atferdsvansker. Slike vansker kan henge sammen med forhold ved sykdommen og behandlingen av denne eller med andre belastende forhold rundt barnet.

Innledning

Sykdom hos barn innebærer også en ekstra belastning for foreldre og søsken. Ved å tilby psykososial støtte, kan vi bidra til økt mestring, forebygge at barnet utvikler psykiske tilleggsvansker eller hjelpe barnet og familien til å håndtere ulike vansker når de oppstår.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Ved enkelte sykdommer er det faste prosedyrer for når barn og foreldre tilbys samtale, ved andre sykdommer henvises barn og foreldre til samtale ved behov. Dere kan selv be om henvisning til konsultasjon. Det er legen på posten der barnet følges opp som henviser. Det kan være lurt å snakke med barnet på forhånd om at dere skal til noen som snakker med barn og foreldre om hvordan det er å være syk.

Under

Foreldre og barn tilbys samtale med sosionom, psykolog eller barne- og ungdomspsykiater avhengig av problemstilling. Barn og foreldre kan snakke med disse sammen og/eller hver for seg. Små barn formidler seg best gjennom lek, og vi har eget lekerom der vi kan bli bedre kjent med de yngste barna. Vi kan også bruke spørreskjemaer eller intervju for å få mer strukturert informasjon. Barn og foreldre kan ha behov for støttesamtaler i utfordrende faser av sykdomsforløpet. Noen ganger er det også behov for mer spesifikk psykologisk behandling. Seksjonen er også i ferd med å utvikle et terapitilbud som foregå ute i omgivelsene rundt sykehuset. Vi har et nært samarbeid med de ulike somatiske postene der barna følges opp.

Noen barn som kommer til oss, har gjennomgått ulike smertefulle utrednings‐ og behandlingsprosedyrer og kan være engstelige for helsepersonell. Behandlingen hos oss innebæer ingen smertefulle prosedyrer, og det kan være lurt å si det til barn på forhånd, slik at de ikke engster seg.
 
Noen trenger en samtale, andre trenger flere samtaler. Ved behov for langvarig behandling, henviser vi ofte til det lokale hjelpeapparatet, for eksempel til lokale BUP.

Etter

Det gis tilbakemelding om behandlingen til henvisende instans. Det er som oftest legen på posten der barnet behandles. Barn med kroniske sykdommer har ofte hjelpere lokalt, og mange har en ansvarsgruppe. Ofte er det hensiktsmessig at de lokale hjelperne er orientert om den oppfølgingen barnet får hos oss, slik at de kan følge opp problemstillingene videre.

Oppfølging

Tiden omkring sykdomsdebut og diagnosestilling vet vi at kan være vanskelig for mange barn og foreldre. Da kan det være godt med støtte. Mange foreldre har også spørsmål rundt praktiske og økonomiske forhold. Så kan det være lange perioder der det ikke er behov for psykososial oppfølging. Utfordrende faser kan være ved skolestart, i 9‐10 års alder nå barnet begynner å sammenlikne seg mer med andre og se seg selv i en større sammenheng (”9‐års krisen”), i ungdomsalder og ved overgang til voksen alder. Da kan det være behov for samtaler igjen. Nå barnet og familien har kjennskap til seksjonen, blir det lettere å be om hjelp ved behov.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Busstider Hammerfest sentrum

Hammerfest bussterminal ligger i Hammerfest sentrum, 2,5 kilometer fra Hammerfest sykehus. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger. ​


Busstider Hammerfest sykehus

Det går minibuss mellom hovedinngangen på sykehuset og hurtigbåtkaia i Hammerfest sentrum som korresponderer med VargsundXpressen til og fra Alta mandag til fredag.
Ankomst Hammerfest sykehus ca. 08:40
Avgang fra sykehuset kl. 16:15

Busstoppet Fuglenes veikryss ligger 300 meter fra sykehuset. Bruk Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte busstider. 

Båtruter i Hammerfest sentrum

Hammerfest hurtigbåtkai ligger i Hammerfest sentrum, 2,5 kilometer fra Hammerfest sykehus.

Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte rutetider. 


Parkering ved Hammerfest sykehus

All parkering på sykehusområdet skal foregå på oppmerkede og skiltede plasser.

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

Betaling via app (easypark) eller automat. Dette gjelder også for El-biler.

Betaling i tidsrommet 07:50-21:00 på hverdager. Helger er gratis. Pasientreiser

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Kafeteria

Illustrasjon for kantine

Du finner kafeteriaen i sykehuset i første etasje mot sørvest. Her kan du nyte byens fineste utsikt over Sørøysundet mens du nyter en kopp kaffe, en vaffel eller en full middag. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen selv om du ikke kjøper noe å spise eller drikke også.

Kafeteriaen er alltid åpen.

Matservering

Hverdager
08:00 – 13:30

Lørdager, søndager og helligdager
11:45 – 12:30 

Kapellet – det stille rom

​Dette rommet kan benyttes av pasienter, pårørende og ansatte. Det er alltid åpent. Her kan du finne ro til ettertanke. Kapellet har et piano, og i rommet utenfor finnes aktuell litteratur.

Kapellet er åpent for alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Kapellet ligger på grunnplanet i sykehuset, til venstre når du har passert kafeteriaen. Følg skiltene.

Kiosk

Narvesen har kioskutsalg i hovedvestibylen på sykehuset. Her får du kjøpt alle vanlige kioskvarer, samt forskjellige nødvendighetsartikler som du kan få bruk for på sykehuset, som tannbørster, undertøy og toalettartikler – og selvfølgelig lesestoff av alle slag. 

Åpningstider

mandag – fredag
08:00 – 17:00
lørdag
12:00 – 16:00
søndag
12:00 – 16:00

Oversiktskart

 

Prestetjenesten

 

Hammerfest sykehus har egen prest. Prestetjenesten er et tilbud til pasienter, pårørende og ansatte. Sykehuspresten heter Karen Lorentzen. Sykehuset har også avtale med byens prester.  De kan tilkalles til tjenester som ikke kan vente, når sykehuspresten ikke er til stede.

Samtale

Sykdom og usikkerhet omkring helse og egen framtid berører dype og grunnleggende livsverdier i oss. Det er ikke en forutsetning at man deler kirkens tro for å få et møte med presten. Utgangspunktet for en samtale kan være når du trenger noen som kan lytte, når du er i en vanskelig livssituasjon, når du vil dele spørsmål som ligger deg på hjertet. Presten skal la samtalen foregå ut fra samtalepartneren sine forutsetninger. Presten har taushetsplikt, og samtalen blir ikke referert videre til noen eller skrevet ned i journaler.

Pasienter som tilhører andre religioner eller livssyn enn Den norske kirke skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det.
Prestetjenesten kan hjelpe til å formidle slik kontakt.

Sykehuspresten kan kontaktes på telefon 78 96 92 02​ / 911 82 776

Mer om sykehuspresten

Røyking forbudt

​Det finnes en røykebu på hjørnet øst for hovedinngangen til sykehuset.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Samisk tolk

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Venterom for pasienter og pårørende

 
Innerst i kafeteriaen finner du et venterom med behagelige stoler, der du kan hvile og slappe av mens du venter på behandling, undersøkelse eller hjemtransport.

 

Fant du det du lette etter?